T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ETKİN VE VERİMLİ SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİMİZ TAMAMLANMIŞTIR.

Yayın Tarihi : 16.03.2023

Bakanlığımızca uygulanmakta olan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 2023-2027 dönemi planlama çalışmaları kapsamında, son dönemde azalan yağışlar ve alarm veren kuraklık tehlikesi nedeniyle tarımda suyun verimli kullanılması, tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve modern sulama teknolojilerinin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında 8 Mart-14 Mart arasında "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimimiz Oruçbeyli köyünde 49 üreticimizin katılımlarıyla düzenlenmiştir.

Bu eğitimle çiftçilerimize tarımsal sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği, toprak örneği alma, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanın belirlenmesi, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin tanıtımı, üstünlükleri, sistemi oluşturan unsurların planlanması, sistemde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sistemin bakımı ve işletilmesi konularına anlatılmıştır. Çiftçilerimizin tarımsal sulamayı bilinçli bir şekilde yapması gerekliliği ve su kısıtlılığı olan ülkemizde sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama sulama sistemleri) çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılması gerekliliği ve ihtiyacı doğduğundan bu eğitimlerle hem bu ihtiyaç kapatılmış olacak hem de tarım sektörüne eğitimli çiftçiler kazandırılmış olacaktır.