T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Projesi Başvuruları Başladı

Yayın Tarihi : 3.03.2023

Kırsal alanda/kırsal mahallede; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara ''250 bin TL'' ye kadar hibe desteği verilecektir.         

Proje başvuruları 01 Mart 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

         

            PROJE KONULARI

1. Hayvansal üretime yönelik projeler

a) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

b) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

ç) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

2. Bitkisel üretime yönelik projeler

a) Kapama meyve bahçesi tesisi

b) Fide, fidan yetiştiriciliği

c) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği

ç) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

d) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

e) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

f) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya

biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

3. Su ürünleri üretimine yönelik projeler (Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla)

a) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapia, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri

b) Midye, ıstakoz ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

4. Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler

5. Yukarıda belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelerKırsal Kalkınmada Uzman Eller Proje başvuruları hakkında detaylı bilgiyi İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.