T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ AÇIKLANDI

Yayın Tarihi : 20.10.2022

2022 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2023 YILIDA UYGULANACAK SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARAR

 

( Karar Sayısı :6243 )(Resmi Gazete: 20 Ekim 2022 Sayı:31989)

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar yayımlandı.

Bu Karar, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkanlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması amacıyla 2022 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanımın desteklenmesi hususlarını kapsar.

Bu kapsamda;

Bitkisel Üretim Desteklemeleri

1)      Mazot Gübre Desteği

2022 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için aşağıda belirtilen miktarda destek ödemesi yapılacaktır.

Ürünler

Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam Destek

(TL/da)

Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf,Tritikale7546121
Aspir762197
Kolza ( Kanola)8821109
Kuru Fasülye, Mercimek, Nohut752196
Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin632184
Kütlü Pamuk, Çeltik25021271
Patates, Soğan12521146
Yağlık Ayçiçeği8821109
Yem Bitkileri9421115
Dane Mısır, Fındık ve Diğer Ürünler622183
Nadas38-38

 

Arpa, buğday, çavdar, yulaf, triticale ve çeltik üreticileri 2022 üretim yılına ait ve 2023 bütçe yılında ödenecek mazot ve gübre desteklerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü finasmanıyla 2022 yılında başlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek tarih aralığında mazot ve gübre alımında kullanabilir.

2)      Toprak Analizi Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına, asgari 50 dekar ve üzeri tarım tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 TL toprak analiz desteği ödemesi yapılır.

3)      Organik Tarım Desteği

2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik faaliyeti yapmış, geçiiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş çiftçilere aşağıda belirtilen birim destek miktarlarıüzerinden ödeme yapılır.

2022 Yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda tabloda belirtilen birim destek miktarı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Organik Tarım DesteğiSertifika Türü(TL/da)
Birinci Kategori Ürünler

Ürün Sertifikası (Bireysel)

Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)

100

50

İkinci Katagori Ürünler

Ürün Sertifikası (Bireysel)

Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)

40

20

Üçüncü Kategori Ürünler

Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Gurubu)

 

10
Organik Hayvancılık Desteği(TL/Kovan)
Arılı Kovan15

 

4)      İyi Tarım Uygulamaları Desteği

İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2022 üretim yılında bireysel ve grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan Çiftçi Kayıt Sistemime kayıtlı çiftçilere aşağıda belirtilen birim destek miktarları üzerinden ödeme yapılır.

İyi Tarım Uygulamaları DesteğiSertifika Türü(TL/da)
Birinci katagori ürünlerÖrtü altı üretimBireysel sertifikasyon150
Grup sertifikasyonu75
Açıkta üretimBireysel sertifikasyon50
Grup sertifikasyonu25
İkinci katagori ürünlerBireysel sertifikasyon40
Grup sertifikasyonu20
Üçüncü katagori ürünlerBireysel/Grup sertifikasyon10

 

5)      Küçük İle İşletmesi Desteği

2022 üretim yılı için dekara 200 TL ödeme yapılır.

6)      Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği

Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL ödeme yapılır.

7)      Katı organik-organomineral gübre desteği

     2022 üretim yılı için dekara 20 TL ödeme yapılır.

 

8)      Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

2022 üretim yılı için dekara 100 TL ödeme yapılır.

 

 

9)      Fark ödemesi desteği

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (2009/15173) yer alan tarım havzalarında, 2021 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için aşağıda listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği(kr/kg)
Arpa, Buğday, Çavdar, Tiriticale, Yulaf10
Aspir55
Çeltik10
Dane Mısır3
Dane Zeytin15
Kolza (Kanola)80
Kuru Fasülye. Mercimek, Nohut50
Kütlü Pamuk110
Soya60
Yağlık Ayçiçeği30
Yaş Çay30
Zeytinyağı80

 

10)  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen  ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan hariç gelir desteği ödemeleri yapılmaz.

 

11)  Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

 

12)  Sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı araziler üzerine ekim/dikim ( 2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar / yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteği ödenir.

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği(TL/da)
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Triticale, Yulaf50
Aspir10
Fiğ, Korunga, Soya, Yem Bezelyesi40
Kolza (Konala)30
Kuru Fasülye, Mercimek60
Nohut30
Patates200
Susam8
Yerfıstığı34
Yonca60

           

13)  Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

           Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan fıdan, çilek fidesi ve/veya standart fidan kullanarak desteklenen türler ile ÇKS'ye kayıtlı arazilerde 2022 üretim yılında meyve bahçesi tesis edilmesi halinde aşağıda belirtileri birim destekleme miktarlarına göre ödeme yapılır.

 

Sertifikalı Fidan/ Fide ve Satandart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/da)

Sertifikalı

(TL/da)

Ceviz, Badem, Maviyemiş ve Aronya100400
Armut, Ayva, Elma, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik, Limon, Mandalina, Portakal, Kayısı, Vişne, Zeytin, Diğer Meyve Türleri ve Asma100280
Sertifikalı Çilek Fidesi İle Bahçe Tesisi-400

 

14)  Sertifikalı tohum üretim desteği

 

Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten ve sertifikalandırılan, yurtçinde satışı gerçekleştirilen, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2022 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği ödenir.

 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Orijinal

(Temel ve Üstü Kademe)

(Tl/kg)

Sertifikalı Kademe

(TL/kg)

Arpa0,100,08
Buğday0,120,10
Aspir0,800,50
Çavdar0,160,08
Çeltik0,350,25
Fiğ1,601,50
Kuru Fasulye0,600,50
Kanola1,801,20
Korunga1,601,50
Mercimek0,600,50
Nohut0,600,50
Patates0,200,10
Soya0,700,35
Susam1,800,60
Tritikale0,100,05
Yem Bezelyesi1,601,50
Yerfıstığı1.000,80
Yonca5,004,00
Yulaf0,160,08

 

15)  Sertifikalı fidan üretim desteği

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2022 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarda sertifikalı fidan üretim desteği ödenir.

 TL/ Adet
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

Aşılı Fidan   / 0,50

Aşısız Fidan / 0,25

 

 

16)  Bombus arısı kullanım desteği

             Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Ortüaltı Kaytt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 100 TL ödenir.

 

17)  Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

          Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşt biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştınlması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda ödeme yapılır. Uygulama 2022 yılından itibaren 2 (iki) yıl süre ile devam eder.

 

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği (TL/da)
Örtüaltı (Paket destek) 850
Açıkta (Paket destek) 290

 

18)  Bitki karantinası tazminatı desteği

 

          Yeni zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında, fındıkta yasaklaına süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kercye mahsus olmak iizere 45 TL/kg, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama siiresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir lcereye mahsus olmak üzere 8 TL/kg olarak ödenir

19)  Patates siğili desteği

         Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılrnası durumunda Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere dekar başına 125 TL destek verilir. Aynı parsele 3 yılda bir defa ödeme olmak üzere 2022 yılında 3 yılı kapsayacak şekilde ödeme yapılır

 

Hayvancılık Desteklemeleri

20)  Yem bitkileri desteği

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde belirtilen havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde, kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürününü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Yem Bitkileri Üretim DesteğiTL/da/Yıl
Çok yıllık yem bitkileri90
Korunga (sulu/kuru)90
Kuru ekilişler40
Slajlık eklişler (sulu)100
Tek yıllık yem bitkileri (sulu/kuru)60
Ypay çayır mera150

 

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2022 yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 ödeme yapılır

21)  Büyükbaş Hayvancılık Destekleri

Buzağı/ Malak / Manda DesteklemesiTL/Baş

4 ay ve üzeri buzağı

      *1-20 Baş tamamı,

      *21-100 Baş arası %75,

      *101-500 Baş arası %50

  1. Yetiş. Bölge İllerine ( Bayburt + 200 )

 

500

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı

  • Soy Kütüğüne Kayıtlı  (+ Bakanlıkça Belirlenir )
  • Döl Kontrollü Boğa Yavrusu (+100 )
  • Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı (+200 )

 

 

 

700

 

Anaç Manda

  • Soy Kütüğüne Kayıtlı ( + 300 )
500

Malak

  • Soy Kütüğüne Kayıtlı ( + 300 )
500

 

22)  Küçükbaş Hayvancılık Destekleri

Koyun/Keçi DesteklemesiTL/Baş
Anaç Koyun/ Keçi50
Sürü Büyütme ve Yenileme200
Küçükbaş Soy Kütüğü100
Sürü Yönetimi (Çoban) Desteği12.000

 

23)  Arıcılık Desteklemeleri;

Arıcılık Desteklemeleri(TL/Baş)
Arılı Kovan30
Ana Arı100
Damızlık Ana Arı100

 

24)  Hastalıktan Ari İşletme Desteği;

Hastalıktan Ari İşletme Desteği(TL/Baş)
Hastalıktan Ari İşletme600
Onaylı Süt Çiftliği100

 

25)  Su Ürünleri Desteği;

Su Ürünleri Desteği(TL/kg-adet)

Proje kapasitesi 50 ton/yıl

üstünde alabalık (kg)

350000k/akada(350.000LgdEi)1,00

Proje kapasitesi 50 ton/yıl VC

altında alabalık (kg)

50.000 kg'a kadar (50.000 kg dahil)1,30
Kapalı sistem üretim (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)2,00
Sazan (lig)350.000 l‹g'a lcadar (350.000 kg dahil)1,50
Midye (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)0,50
Yeni türler (kg)350.000 l‹g'a kadar (350.000 kg dahil)3,00
Kuluçkahane damızhk alabalık (adet)10.000 adet'e kadar (10.000 adet dahil)60,00
Kilogram üstii alabalık üretimi (lig)350.000 kg'n kadar (350.000 kg dahil)1,50
Toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği (kg)30.000 kg'n kadar (30.000 kg dahil)2,00

 

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri

26)  Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım prim desteği

Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek 2021 yılında kayıt altına alman 6.000 işletrne için işletme başına 600 'lL destek ödenir.

 

27)  Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72.000 TL danışmanlık desteği ödemesi yapılır. Danışmanlık desteği on iki aylık hizmet sunumuna bağlı kalmak kaydı ile iki eşit dilim halinde serbest tarım danışmanlarına ve kuruluşlara ödenir.