T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Yayın Tarihi : 6.07.2022

Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri ve savaşlar nedeniyle küresel ölçekte olumsuz etkilenen gıda tedarik zincirleri tüm kesimlerin malumudur. Bu kapsamda, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması önem kazanmakta, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücüne ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

 

            Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.

            Bu doğrultuda, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak; Bayburt ilinde tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.

            2022-2023 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile;

  • Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,
  • Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek,
  • Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak,
  • Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak,
  • Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecek,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacaktır.