T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

: EKONOMİK ve ALTYAPI YATIRIM REHBERLERİ YENİLENDİ...

Yayın Tarihi : 6.12.2021

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ YENİLENEN UYGULAMA REHBERLERİ YAYINLANDI 

               Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.
                Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yeni Uygulama Rehberi 02.12.2021 tarihi itibari ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, 

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

       Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021/35) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

               Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yeni Uygulama Rehberi 02.12.2021 tarihi itibari ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup,

Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesindeki Hızlı Erişim KKYDP Başvuru linki üzerinden yapılacaktır.( https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx 

Makine ekipman başvurularında, Uygulama Rehberinde yapılan değişikliklere ( referans fiyatlar, istenilen arazi miktarları) özen gösterilmesi önem arz etmekte olup
detaylı bilgi için Bayburt  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şubesinden bilgi alabilirsiniz.