T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MAKİNE VE SULAMA DESTEKLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 22.10.2021

Bakanlığımıza bağlı ilgili Genel Müdürlükler tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri kapsamında Bayburt İli çiftçilerine ''zirai makine ve ekipman alımı'' ile ''bireysel basınçlı sulama sistemleri'' konularında hibe desteği sağlanarak İlimizdeki tarımsal üretimin gelişmesine teknik anlamda katkı sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami ERSEN yaptığı açıklamada şunları kaydetti ;

 

2021 yılı 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Projesi kapsamında İlimiz çiftçilerine 38 adet balya makinesi, 12 adet yem karma makinesi,4 adet silaj makinesi ve 1 adet katı gübre dağıtma römorku olmak üzere 55 adet makine alımı için Bakanlığımız tarafından hibe desteği sağlanmıştır. Bu alımlar için sağlanan hibe tutarı 2.416.670,00 TL olup, proje toplam tutarı 4.889.340,00 TL dir.

 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 7 adet yem karma makinesi, 9 adet süt sağım makinesi, 1 adet süt soğutma tankı ve 20 adet otomatik suluk desteği ile 218.500,00 TL hibe ve 437.000,00 TL lik proje uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 

2021 yılı 16. Etap Bireysel Basınçlı Sulama Destekleri kapsamında ise 5 adet tamburlu sulama makinesi, 1 adet yağmurlama sulama sistemi ve 1 adet damla sulama sistemi projesi onaylanmış olup, 439.006,85 TL hibe olmak üzere proje maliyeti 878.013,70 TL dir. Her üç başlıkta uygulanan projelerle çiftçilerimize 3.074.176,85 TL hibe sağlanmış olup, toplam tutar, 6.204.353,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Bireysel basınçlı sulama sistemleri ile zirai makine ve ekipmanlarına yönelik hibe desteklemeleri 2022 yılında da devam edecek olup, başvuru tarihleri ve şartları ayrıca duyurulacaktır.