T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar

Yayın Tarihi : 24.05.2021

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Sayısı : 3999) 21 Mayıs 2021 Cuma günü resmi gazetede yayımlandı.

Bu karar kapsamında işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Bakanlığımız kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş en fazla 50 baş kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş en fazla 300 baş anaç yeni ağıl\ahır yapımı veya kapasite artırımı\rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımlarına için hibe desteği verilecektir.

Hibe programı 2021 yılı için uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Yatırım konuları                                                                                        Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır\ ağıl yapımı ve\veya kapasite artırımı                                                        50

ÇADIR ALIMI

Hayvan Barınağı Amaçlı Çadır Alımı                                                                            50

MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi

Gübre sıyırıcı sistemi

Seyyar süt sağım makinesi                                                                                           50

Süt Soğutma tankı

Hayvan kaşıma ünitesi

Otomatik suluk

 NOT: Uygulama esasları bakanlıkça yayınlanacak tebliğ ile belirlenecektir.