T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başladı

Yayın Tarihi : 1.03.2021

​Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Sulama Sistemleri Alımları destekleri ilgili Tebliğ (Tebliğ No:2021/7) gereği başlamıştır. Program kapsamında 1.000.000,00 TL'ye kadar yapılan projelere %50 hibe desteği sağlanmaktadır. Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları 01.03.2021 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 30.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 Programın Aşağıdaki Yatırım Konularını Kapsamaktadır:

  1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
  2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
  3. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
  4. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
  5. Lineer veya Center Pivot sistem sulama sistemi kurulması,(sulama makinesi alımı)
  6. Tamburlu sulama sistemi kurulması,(sulama makinesi alımı )
  7.  Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

                  Başvuruda istenecek belgeler;

                 - Kimlik fotokopisi 

                 - Güncel ÇKS   

                 - Adli sicil belgesi,

                 - Tapu kaydı ( Varsa kiralama veya muvafakat belgesi )

                 - Su kaynağı kullanım belgesi ( DSİ veya işleten kurumdan ) 

                 - Toprak analiz raporu,

                 - Su analiz raporu ( kamu kurumları tarafından yapılan su depoloma yapıları için istenmez),

                -Sulama projesi ve projeyi hazırlayan kişinin onaylı diploma sureti ve oda kayıt belgesi gibi belgeler  başvuru dosyasına konulacaktır.

Not: Tamburlu sistem, Lineer sistem ve Center pivot sistem sulama makineleri alımı başvurularında projelendirilen parsel alanı minimum 20 da olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.