T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Programı Kapsamında 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Müracaatları Başladı

Yayın Tarihi : 25.12.2020

     Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı "Uygulama Rehberi" 23.12.2020 Tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvuru süresi ilgili Tebliğ gereği Uygulama Rehberi yayım tarihi itibari ile 60 gündür. Uygulama Rehberine Bakanlığımız internet sitesinden ulaşılabilir. Projeye Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Program kapsamında;

 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, 
 5.  İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları desteklenecektir.

  Program kapsamında tarımsal mekanizasyon aletlerinden; Balya Makinesi, Sılaj Makinesi ve Yem Karma Makineleri destek kapsamındadır
   

  Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

  a) Çiftçilerin                  : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR'u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

  b) Gerçek Kişilerin       : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

  c) Tüzel Kişilerin          : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,

  başvuru ekinde sunmaları gerekir.

  Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000,00-500.000,00 TL arasında olan başvurular kabul edilecektir.

  Başvurular: https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden yapılacaktır. Sistem son başvuru tarihi olan 20.02.2021 tarih ve 23.59 saatine kadar açık olacaktır.

          Ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine başvuruda bulunabilirsiniz.